Velkommen til Spækhugger klubben

Interesserede og nye sejler, kan få en kort introduktion til båden på Dansk Sejlunions hjemmeside på www.sejlsport.dk/mere/klasser/spaekhugger National Klassebåd.

Tag også et kik på Hvorfor sejle spækhugger.
og se klassereglerne under Båddata og virkelighedens Spækhuggere er under Fartøjsregistret.

Spækhuggerkortet kan du se, hvor mange spækhuggere der findes i havnene rundt om i verden.

Du er meget velkommen i klubben, og under Medlem står hvordan det opnås, og hvad Spækhugger klubben er.

God fornøjelse!

Bestyrelsen

 
Generalforsamling 2016-08-18
Spækhugger klubben afholder generalforsamling kl 20 den 18/8 2016 i Sundet Sejlklub på Svaneknoppen, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Registrering af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer og skriftlige fuldmagter.

2. Valg af dirigent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af årsregnskab.

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer plus en suppleant.

På valg er Lars Møller, Per Risvang, Sune Wohlert Smidt, Simon Svenstrup

7. Valg af revisor plus en revisorsuppleant. På valg er Søren Due og Anders Eskling

8. Indkommende forslag;Ingen.

9. Eventuelt.

Foredrag af Jochen og Rainer, der sejlede Spækhuggeren Prins Henrik om i Stillehavet, kommer og fortæller deres historie

Se mere her: Over stillehavet i Spækhugger.

Ny Mast til din Spækhugger
Spækhugger klubben har den 29. oktober fået leveret 1 tons aluminium. Det er (heldigvis) forarbejdet som 300 meter rør, skåret i 12 meter længder. De skulle kunne bruges som mast på en Spækhugger. De 15 rør er allerede reserveret. De sidste 10 kan erhverves for 5.000 kr. stykket – en julegave ide?

Kontakt jesper.a.andersen@dadlnet.dk

Link Masterør.

 
Spækhugger nummer 1
DEN 1 skal tilbage på vandet.

Sidste vinter ryddede vi op.

Nu skal vi til at bygge op.Spækhugger sejlere i Aarhus tager i januar fat på 2. etape af projektet.

Vi er langt med at få doneret materialer, beslag og sejl. Men vi er ikke i mål.

Du kan give dit bidrag på nedenstående link De første 15.000 kr. er med fuldt fradrag i din skattepligtige indkomst.

Link Donation til DEN 1.

 
Vil du have en ny spækhugger ?
Efter mere end 25 års pause er Peter Bruun nu igen igang med at bygge spækhuggere. Der er allerede solgt flere spritnye huggere.

Man kan lave flere forskellige løsninges muligheder. Peter og co. kan bygge en færdig båd til dig, men det er også muligt at få blot en ny køl, ny ror, nyt dæk... Endelig kan du også få en færdig båd som selvbyggerprojekt.

Er du intereseret og vil gerne høre mere, kan man kontakte Peter Bruun. Se evt. hans hjemmeside www.peterbruun.dk.